Användarvillkor

AVTAL TILL VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, vare sig personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och oss, angående din tillgång till och användning av https://erotechno.com/ webbplats såväl som någon annan medieform, mediekanal eller mobilwebbplats, länkad till eller på annat sätt kopplad till den (sammantaget "Webbplatsen"). Du samtycker till att genom att gå in på webbplatsen har du läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, DÅ ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDAD ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVSLUTA ANVÄNDNING OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen här genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor från tid till annan. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och att ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publicerades.

Informationen som tillhandahålls på sajten är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller förordningar eller som skulle underkasta oss något krav på registrering inom sådan jurisdiktion eller land . Därför gör de personer som väljer att komma åt sajten från andra platser det på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att lokala lagar följs, om och i den utsträckning lokal lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är inte skräddarsydd för att uppfylla branschspecifika bestämmelser (HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, Federal Information Security Management Act (FISMA) etc.), så om dina interaktioner skulle underkastas sådana lagar, kanske du inte använd denna webbplats. Du får inte använda sajten på ett sätt som skulle bryta mot Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Webbplatsen har innehåll relaterat till vuxen, så den är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår egen egendom och alla källkoder, databaser, funktionalitet, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på sajten (kollektivt "innehållet") och varumärken, service märken och logotyper som finns däri (”märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till oss, och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och illojal konkurrenslagar i USA, internationella upphovsrättslagar, och internationella konventioner. Innehållet och varumärkena tillhandahålls på webbplatsen ”SOM ÄR” för din information och personligt bruk. Förutom vad uttryckligen anges i dessa användarvillkor, får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, publiceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översätts, överförs, distribueras, säljs, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Under förutsättning att du är berättigad att använda sajten, har du en begränsad licens för att komma åt och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av alla delar av innehållet som du har fått rätt tillgång endast för din personliga, icke-kommersiella använda sig av. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig på och till webbplatsen, innehållet och märkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (1) du har rättskapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (2) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (3) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (4) du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (5) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra att all aktuell eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

FORBUDSAKTIVITETER

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat syfte än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella ansträngningar förutom de som specifikt har godkänts eller godkänts av oss.

Som användare av sajten accepterar du att inte:

 • Hämta systematiskt data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 • Lura, bedrägeri eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation, till exempel användarlösenord.
 • Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på sajten, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av något innehåll eller verkställer begränsningar för användningen av sajten och / eller innehållet som finns där.
 • Förnedring, plåga eller på annat sätt skada, enligt vår åsikt, oss och / eller webbplatsen.
 • Använd all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 • Gör felaktig användning av våra supporttjänster eller skicka falska rapporter om missbruk eller felaktig uppförande.
 • Använd webbplatsen på ett sätt som inte överensstämmer med gällande lagar och förordningar.
 • Engagera sig i obehörig inramning av eller länka till webbplatsen.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och skräppost (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör någon partis oavbruten användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktioner, funktioner, drift eller underhåll av webbplatsen.
 • Engagera sig i automatiserad användning av systemet, till exempel att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon data mining, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg.
 • Radera meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från allt innehåll.
 • Försök att efterge sig en annan användare eller person eller använda användarnamnet för en annan användare.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationssamlings- eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafikutbytesformat (“gifs”), 1 × 1 pixlar, webbugs, cookies , eller andra liknande enheter (ibland kallad "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
 • Störa, störa eller skapa en onödig börda på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 • Trakasserar, irriterar, skrämmer eller hotar någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
 • Försök att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 • Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 • Utom när det är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, plocka isär eller bakåtkonstruera någon av programvaran som utgör eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 • Förutom vad som kan vara resultatet av standard sökmotor eller webbläsaranvändning, använder, startar, utvecklar eller distribuerar alla automatiserade system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fusktjänster, skrapa eller offline-läsare som öppnar webbplatsen, eller använder eller lanserar något obehörigt skript eller annan programvara.
 • Använd en köpande agent eller köpande agent för att göra köp på webbplatsen.
 • Gör obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och / eller e-postadresser för användare på elektronisk eller annan väg för att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatiserade sätt eller under falska förutsättningar.
 • Använd sajten som en del av alla ansträngningar att tävla med oss ​​eller på annat sätt använda sajten och / eller innehållet för alla intäktsgenererande ansträngningar eller kommersiella företag.
 • Använd webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
 • Sälj eller överför din profil på annat sätt.

ANVÄNDARgenererade bidrag

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och annan funktionalitet, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, framföra, publicera, distribuera, eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (sammantaget "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör några bidrag tillgängliga, representerar och garanterar du därmed att:

 • Skapandet, distributionen, överföringen, offentlig visning eller framförande och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag gör inte intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, patentet, varumärket, affärshemligheten eller tredje parts moraliska rättigheter.
 • Du är skapare och ägare av eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycken, releaser och tillstånd för att använda och för att ge oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen möjlighet att använda dina bidrag på alla sätt som planeras av webbplatsen och dessa Villkor.
 • Du har skriftligt samtycke, frisläppande och/eller tillstånd från varje identifierbar enskild person i dina bidrag att använda namnet eller likheten för varje sådan identifierbar individ för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på alla sätt som övervägs av Webbplatsen och dessa användarvillkor.
 • Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 • Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramidscheman, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.
 • Dina bidrag är inte obscena, otäcka, otrevliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt anstötliga (som vi bestämmer).
 • Dina bidrag förlöjligar, hånar inte, föraktar, skrämmer eller missbrukar någon.
 • Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i juridisk mening av dessa villkor) någon annan person och för att främja våld mot en specifik person eller grupp av människor.
 • Dina bidrag bryter inte mot tillämplig lag, reglering eller regel.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
 • Dina bidrag bryter inte mot tillämplig lag angående barnpornografi eller på annat sätt avsett att skydda minderåriges hälsa eller välbefinnande.
 • Dina bidrag innehåller inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell preferens eller fysisk handikapp.
 • Dina bidrag bryter inte eller länkar inte till material som bryter mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller tillämplig lag eller förordning.

All användning av webbplatsen i strid med det föregående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat resultera i uppsägning eller avstängning av dina rättigheter att använda webbplatsen.

BIDRAGLICENS

Genom att publicera dina bidrag till någon del av webbplatsen beviljar du automatiskt, och du intygar och garanterar att du har rätt att ge oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, helt - betald, världsomspännande rättighet och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, återskapa, arkivera, lagra, cache, offentligt framföra, offentligt visa, formatera om, översätta, överföra, utdrag (i helt eller delvis), och distribuera sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för vilket ändamål som helst, kommersiellt, reklam eller annat, och för att förbereda härledda verk av, eller införliva i andra verk, sådana bidrag, och bevilja och auktorisera underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

Denna licens gäller alla former, media eller tekniker som nu är kända eller nedan utvecklade, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchise-namn, i förekommande fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper, och personliga och kommersiella bilder du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina bidrag och du garanterar att moraliska rättigheter inte annars har hävdats i dina bidrag.

Vi hävdar inget ägande över dina bidrag. Du behåller fullt ägande av alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter som är förknippade med dina bidrag. Vi ansvarar inte för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller inom något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du accepterar uttryckligen att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, (1) redigera, redigera eller på annat sätt ändra alla bidrag; (2) att omklassificera eventuella bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser på webbplatsen; och (3) att förskärma eller ta bort alla bidrag när som helst och av någon anledning utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag.

INSKICK

Du erkänner och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("Inlämningar") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och kommer att bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla moraliska rättigheter till sådana inlägg, och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original hos dig eller att du har rätt att skicka in sådana inlägg. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.

TREDJE PARTS WEBBPLATS OCH INNEHÅLL

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser ("tredje parts webbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer , programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part ("Tredjepartsinnehåll"). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende på riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi är inte ansvariga för eventuella tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller tredje parts innehåll som publiceras på, tillgänglig via eller installerad från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer på eller som finns i tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredje parts innehåll innebär inte att vi godkänner eller godkänner det. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör granska de tillämpliga villkoren och policyerna, inklusive sekretess- och datainsamlingsmetoder, för alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller som relaterar till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och erkänner att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss oskadliga från all skada som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss oskadliga från alla förluster som du lider eller skada som orsakas dig i samband med eller på något sätt härrör från tredje parts innehåll eller kontakt med tredje parts webbplatser.

ANNONSÖRER

Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information i vissa delar av webbplatsen, såsom sidofältsannonser eller bannerannonser. Om du är en annonsör ska du ta fullt ansvar för alla annonser du placerar på webbplatsen och alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser. Vidare, som annonsör, garanterar och intygar du att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsenliga rättigheter. Vi ger helt enkelt utrymme för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.

SAJTUNDERHÅLL

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, efter vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportering av en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina Bidrag eller någon del därav; (4) att efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är överdrivet stora eller på något sätt betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen.

INTEGRITETSPOLICY

Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy: https://erotechno.com/privacy-policy/. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som ingår i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen är värd i USA. Om du kommer åt webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller avslöjande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i USA, överför du dina uppgifter genom din fortsatta användning av webbplatsen. till USA, och du samtycker till att få dina uppgifter överförda till och behandlade i USA.

TERM OCH TERMINATION

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGOT ANDRA BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI VI RÄTTET ATT, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE ATT BLOCKERA EN VISSA IP-ADRESSSON FÖR EN REASON). UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUND SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGON TILLÄMPLIG LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA NÅGOT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU PLAPTAT NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT ENDA GODKÄNNANDE.

Om vi ​​avslutar eller stänger ditt konto av någon anledning är det förbjudet att registrera dig och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller namnet på någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av den tredje fest. Förutom att säga upp eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning förföljer civil, kriminell och förbudsrätt.

ÄNDRINGAR OCH INTERRUPTIONER

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid är tillgänglig. Vi kan uppleva hårdvara, programvara eller andra problem eller behöver utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket resulterar i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst eller av någon anledning utan meddelande till dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för förlust, skada eller besvär som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under stillestånd eller avbrytande av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor tolkas för att tvinga oss att underhålla och stödja webbplatsen eller tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.

GÄLLANDE LAG 

Dessa användarvillkor och din användning av webbplatsen styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien som är tillämpliga på avtal som görs och som helt och hållet ska utföras inom delstaten Kalifornien, utan hänsyn till dess lagkonfliktprinciper.

TVISTLÖSNING

Du samtycker till att oåterkalleligt hänskjuta alla tvister relaterade till villkoren eller förhållandet som upprättas genom detta avtal till jurisdiktionen för de kinesiska domstolarna. __________ ska också behålla rätten att väcka talan om sakfrågan vid domstolarna i det land där du är bosatt eller, om dessa villkor ingås inom ramen för ditt yrke eller yrke, staten på din huvudsakliga verksamhetsort .

KORRIGERINGAR

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.

FRISKRIVNING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER KOMMER PÅ DIN EGEN RISK. I DEN FULLSTÄNDA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, FRÅSÄGER VI SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DESSA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJARBARHET, OCH PARTICULERING. VI GÖR INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL WEBBPLATSENS OCH VI TAR INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FÖR NÅGRA (1) FEL, ELLER (2) FEL, ELLER (3) FEL. 4) PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGOT ART, RESULTAT FRÅN DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (5) EVENTUELL OETORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVER OCH/ELLER NÅGON/ELLER OCH FORMELL INFORMATION. LAGRADE DÄR, (6) EVENTUELLA AVBROTT ELLER AVBROTT AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (XNUMX) NÅGON BUGGAR, VIRUS, TROJANHÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART ( XNUMX) EVENTUELLA FEL ELLER UNDERLÅTEN I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM UPPLATS, SÄNDAS ELLER ANNAT GJORT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR, GÄLLER, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS I EN ANNON ELLER MOBIL ANNON. VAR EN PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ATT ÖVERVAKA ALLA TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH TREDJE PARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I NÅGOT MEDEL ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA DOM OCH IAKTA FÖRSIKTIGHET DÄR LÄMPLIGT.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ANSVARIGA GEMENSAMMA MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJANDE, EXEMPEL, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER STRAFSKADOR, INKLUDERAT FÖRLUST, INKLUDERAT, ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR UPPRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. OAVSETT NÅGOT TILL MOTTSATTEN SOM INNEHÅLLS HÄR, KOMMER VÅRT ANSVAR MOT DIG FÖR OAVSETT OAVSETT ÅTGÄRDENS FORM, ATT BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM BETALAS, OM NÅGON, AV DU TILL OSS UNDER (3) PERIOD INNAN NÅGON ORSAK TILL ÅTGÄRD UPPSÅR. VISSA LAGAR I USA OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG, KANSKAN NÅGRA ELLER ALLA AV ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokater ' avgifter och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller härrörande från: (1) dina bidrag; (2) användning av webbplatsen; (3) brott mot dessa användarvillkor; (4) eventuella brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor; (5) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter; eller (6) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du anslutit till via webbplatsen. Trots det föregående förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du måste hålla oss skadeslösa för, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om det.

ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du skickar till sajten i syfte att hantera webbplatsens prestanda, såväl som information om din användning av sajten. Även om vi utför regelbundna säkerhetskopior av data, är du ensam ansvarig för all information som du överför eller som hänför sig till all aktivitet du har utfört med webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana uppgifter, och att du härmed avstår från rätt till handling mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådana uppgifter.

ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OCH signaturer

Att besöka webbplatsen, skicka e-postmeddelanden och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla lagkrav om att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU HÖR HÄR GODKÄNNANDE FÖR ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER, KONTRAKTER, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA INSPELNINGAR OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDE, POLICYER OCH REKORD AV TRANSAKTIONER INITIERAD ELLER FÖRSTÄLLT AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller lagring av icke-elektroniska poster, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.

DIVERSE

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på sajten eller avseende webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vårt underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor fungerar i största möjliga utsträckning enligt lag. Vi kan när som helst tilldela någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att handla orsakade av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för några återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture-, partnerskap-, anställnings- eller byråförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss i kraft av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed allt försvar du kan ha baserat på den elektroniska formen för dessa användarvillkor och bristen på att underteckna av parterna för att utföra dessa användarvillkor.